Targad töökohad

Majandustarkvara kasutuselevõtt aitab ettevõttel muuta oma äritegevus märkimisväärselt kasumlikumaks, paindlikumaks ning ka targemaks. Tarkus ei seisne ainult tehnoloogiliste lahenduste kiires kasutuselevõtus, vaid ka neid lahendusi kasutatavate töötajate järjepidevas arendamises, sest selle abil tasub majandustarkvarasse investeeritud aeg ja raha ennast kiiremini ära.

Tavapäraselt on ettevõtete murekohaks majandustarkvaralahenduse kasutajate oskuste ja teadmiste vähene kompetents ning julgus „katsetada“. Tihti oskavad NAV lahenduse kasutajad selle võimalusi kasutada puudulikult ning võib juhtuda, et kulutatakse rohkem aega andmetega vanaviisi töötamisele, kui efektiivsele ja professionaalsele NAV lahenduse kasutamisele.

Tarkade töökohtade tunnusteks on:
Efektiivsem, kvaliteetsem töö ja teenus. Ettevõttes olevad rollid on kõik omavahel seotud ning ühe rolli esindaja teadmised ja oskused mõjutavad ka teiste rollide töö efektiivsust ja tulemuslikkust. Seega mõjutab iga üksik töötaja ka kogu ettevõtte teenuse või toote kvaliteeti, majanduslikku tulemust ning ressursi efektiivsemat kasutamist.
NAV lahenduse maksimaalne kasutamine. Oskused ja teadmised, mis koolitusel omandatakse soodustavad NAV lahenduses olevate võimaluste ja funktsioonide optimaalsemat kasutamist, tööressursside paremat planeerimist ja töökulu vähenemist.
Uued oskused ja teadmised. Majandustarkvara arengutega kaasas käimiseks on uute oskuste ja teadmiste omandamine üheks võtmeteguriks, et lahenduse kasutamine toimuks sujuvalt ning targemalt.
Areng ja enesekindlus. NAV lahenduse kasutajate töösooritus muutub kindlamaks ja julgemaks, sest läbi praktiliste ülesannete lahendamise kinnistatakse oskusi. Lisaks oskab koolitatu anda tuge teistele NAV kasutajatele ettevõtte siseselt. Ettevõtte vaates paraneb sellega ka teiste töötajate ning erinevate protsesside sooritus ning luuakse nö tarku töökohti.
BCS Itera RSS Feed